Annons

Annons

Annons

Gävleborgs län

Insändare
Centerpartiet säger nej till ett angiverisamhälle

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Regeringens förslag om angiveri kommer leda till mänsklig skada och sätter anställda som verkar i det offentliga i en väldigt svår sits.

Avser regionledningen med SD, M, KD och Sjukvårdspartiet i Gävleborg att införa angiverikrav för Gävleborgs vårdmedarbetare när de tar emot ”papperslösa” patienter?

I Tidöavtalet, överenskommelsen mellan regeringspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, och samarbetspartiet Sverigedemokraterna, finns ett avsnitt om migration och integration som handlar om att kommuner och regioner ”ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.”

I praktiken skulle ett sådant förslag innebära att vårdens medarbetare ska börja agera detektiver och ange personer som vistas i landet utan tillstånd. Det skulle även innebära att vårdens medarbetare ska ta tid från viktiga patientmöten och agera kontrollanter, istället för att fokusera på att ge vård efter behov. Dessa förslag om mer administrativa bördor kommer i tider av brist på personal och köer i sjukvården. Politikens mål måste vara att skapa bättre förutsättningar för anställda i vården att arbeta med sina ordinarie arbetsuppgifter.

Annons

Annons

Det nya regionstyret i Gävleborg liknar det som nationella. Moderater, Kristdemokrater, Liberaler och Sjukvårdspartiet Gävleborg och Sverigedemokraterna styr idag region Gävleborg. Det väcker oro och vi efterlyser återigen svar om det nationella förslaget även kommer tillämpas regionalt och lokalt här i Gävleborg? När frågan ställdes i april duckade samtliga företrädare från att ge tydliga svar.

I år den 15 augusti meddelade regeringen/Tidöpartierna (M, KD, L med stöd av SD) att de går vidare med det starkt kritiserade förslaget om angiverilag och inga undantag avsågs, inte ens inom vården. Detta är anmärkningsvärt och oerhört skadligt för vårt samhälle. Det ökar administration när den istället borde minska. Samtidigt går vi mot ett angiverisamhälle och det är långt ifrån det vi behöver i dagens oroliga tider. Vi behöver öka tilliten mellan varandra, och tilliten till våra myndigheter.

För Centerpartiet är det viktigt att höra att det nya regionstyret utifrån ett principiellt ställningstagande ändå kan säga att ”I Gävleborg kommer vi inte kräva av medarbetare att vara angivare.”.

Vi kommer därför att följa upp denna fråga på regionfullmäktige under hösten. Vi behöver fortsatt stå upp för anständighet och medmänsklighet!

För Centerpartiet i Gävleborg:

Magnus Svensson, regionråd

Elisabeth Carlson-Cederholm, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Anders W Jonsson, riksdagsledamot

Elisabeth Carlson-Cederholm (C) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden. Foto: Privat

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan