Annons

Annons

Annons

Ljusdal

Läsartext
En vandring bakåt i tiden vid Erik Markus släktträff

Sista helgen i juli möttes barn, barnbarn och barnbarnsbarn till Per och Elsa på Gården Erik Markus i Grönås för en släktträff. Tiden går och av nio barn till Per och Elsa är det nu fyra kvar.

Detta är en läsartext.

Helgen började med möte på Hästberg med Roland och Birgitta Persson som med stort engagemang berättade när 36-årige Lars Larson med fru och 10-årig son vandrade uppför stigarna till Hästberg på hösten år 1611. De åt de mogna lingonen, såg de blånande bergen och såg granskogen som är lämplig för svedjebruk och letade lämplig plats för att bygga sin första bostad.

Deltagarna i släktträffen på Harsa

Efter besöket i Hästberg förflyttade vi oss till Harsagården. Där berättade jag om mina vandringar i Pers och Elsas förfäders historia.

Pers förfäder har varit lätt att hitta. Från fädernegården Björs på Öje med bonde Oluf Pedersson född år 1525, till Arvid Olsson på Erik Markus finns ett gemensamt släktled och ägare till gården från far till den äldste sonen. Ett gemensam släktled i 14 generationer och 471 år.

Annons

Annons

På Elsas sida har det varit svårare att följa släktleden bakåt i tiden. Ett släktled går tillbaka till Märit Hansdotter på gården Karls i Bondarv, ett annat går till Lars Larsson på Hästberg, ett tredje går till finnen Anders Flink född år 1769 från Savolax i Finland som blev soldat på Hälsinge regemente. Han är min mormorsfarfarsfarfar och ett fjärde släktled leder oss till Texas i Amerika. En ung man från Sörby går på sjön och landstiger i Texas år 1882. Hans barnbarn, Charlene Hanson Jordan, boende i Austin i Texas har skrivit en bok om sin släkt i Järvsö.

Bilden är från 1930. Per och Elsa är 25 år. Pojken på hästen är Arvid och flickan i Elsas famn är Karin

På kvällen samlades vi vid Milsågen för att gå Kulturstigen med guidning av Kerstin Mickelsson. Det var här i gården Hanka som Elsa föddes år 1905. Här bosatte sig hennes föräldrar år 1895 och här bodde de i 30 år och här fick de nio barn. Idag är allt igenväxt och ingenting finns kvar som visar att där fanns ett stort hus som fick plats för nio barn och två vuxna, två kor, gris och katt och omkring 3000 kvadratmeter uppodlad mark.

När Elsas föräldrar bosatte sig där var det liv och rörelse efter Milån, där fanns sågverk, kvarnar, linberedningsverk. Många var bosatta i småhus eller backstugor, som byggdes mot en jordvägg och fick tre träväggar. Det var fattigt för många.

Släktträffen avslutades på söndag med ett besök på Karlsgården, Märit Hansdotters hem. Hanna Ström guidade oss igenom gårdarna och berättade kunnigt och med stort intresse hur det har varit att bo och arbeta på Karlsgården.

Av nio barn till Per och Elsa är det nu fyra kvar; Margareta, Olle, Kerstin och Maj Britt.

Olle Olsson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan