Annons

Annons

Annons

Ljusdal

Insändare
Befolkningsutveckling och äldreboenden

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Kommunen har tagit ett beslut att år 2030 skall befolkningsmängden uppgå till 20 000 personer. Att sätta mål för sin verksamhet har stor betydelse, men strategin och delmålen är betydligt viktigare. Frågan i detta fall är vad målet eller delmålen har för inverkan på nämnderna? Ekonomin? Etcetera.

Fram till 2030 är det i skrivande stund 6 år och 9 månader, vilket betyder en ökning av invånarantalet med cirka 150–200 personer per år. Att befolkningsprognosen årsvis kommer att påverkas står utom allt tvivel.

"Tallnoret föreslogs. Är detta i linje med Säbo-beredningen?" undrar Kurt L. Rådlund

Bild: Christer Nilsson

Annons

22/3 var jag kallad till ON för att lämna mina synpunkter på de medborgarförslag jag tidigare insänt till kommunen. Det ena gällde just befolkningsprognosen och dess inverkan på bland annat boendefrågan. Den andra gällde etablering av boende med hänsyn tagen till prognosen. Jag blev i mötet informerad om att det fanns en nyare prognos än den jag refererat till. (Tillbaka på ruta ett). Då medborgarna idag inte får – och heller inte tidigare fått – insyn i kommunens görande och låtande, är det inte lätt att få del av information. (Inte ens KPR, har haft den möjligheten). Jag vet att det går att via nätet läsa protokoll och be någon i diariet plocka fram diarieförd information. För många äldre är detta inte någon lätt uppgift.

Annons

Genom sekreterare Kristina Bergström (ett stort tack Kristina) erhöll jag den nya prognosen. Dock innehöll prognosen samma siffror som tidigare, men med en komplettering som gällde kommundelarna. Prognosen kommer, om jag är rätt informerad, att ligga till grund för framtida behov av vårdplatser.

Nu är Östernäs definitivt ute ur bilden. I februari rev KS upp beslutet från 2020. Tallnoret föreslogs. Är detta i linje med Säbo-beredningen? Efter vilka direktiv arbetar Säbo-beredningen? En plats enbart för Ljusdal som centralort med kommunens befolkningsprognos som grund?

Den utredning som låg till grund för Östernäs, utfördes av Mondo-ark. I inledningen står: "Förstudien redovisar ett tidigt förslag på hur ett framtida demensboende i Ljusdals kommun skulle kunna se ut och fungera" (notera demensboende). Önskemålet från Ljusdals kommun var 50 platser. Vad baserades den siffran på för prognos? Man nöjde sig med 40 och Östernäs. Skall det nya boendet baseras på dagens prognos för kommunen men gälla för Ljusdal som centralort?

Beslut har nu tagits att KPR skall fungera igen. Kommer då också dialogen, eller blir det fortsatt monolog? Kommunchefen har fått i uppdrag att se över reglementet. Kommer KPR att få lämna sina synpunkter?

Kurt L. Rådlund för KPR

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan