Annons

Annons

Annons

Ljusdal

Insändare
Klimatet påverkas lokalt: Ljusdals kommun ska agera och gå före

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

FN:s klimatpanel IPCC har nyligen presenterat sina slutsatser från dess samtliga rapporter som publicerats under 2018-2023. Rapporten utgör det främsta vetenskapliga underlaget för politiskt agerande, där de kommande sju åren fram till 2030 är helt avgörande för möjligheten att vända klimatkrisen. För Sverige innebär rapporten ett skarpt läge att ta fram en konkret handlingsplan för att kraftigt minska utsläppen redan under denna mandatperiod.

Detta gäller även lokalt, och det gäller oss i Ljusdals kommun. Varje tiondels grad uppvärmning har stor påverkan på hur svåra klimatförändringar vi måste anpassa oss till.

Rapporten visar att lösningarna för att ta oss ur klimatkrisen redan finns tillhands – men de måste omsättas till handling. Det behövs en snabb omställning från fossilt till förnybart och utökat skydd av naturliga kolsänkor, exempelvis genom att avstå kalhyggesbruk i våra skogar, genom återvätning av utdikad skogsmark samt genom att ställa om till fossilfria och förnybara energislag bland annat, men det krävs också livsstilsomställningar.

Annons

Annons

Bilden visar jordklotet med aktuella molnsystem sett från den afrikanska kontinenten med omgivande världshav. Afrika. Satellitbild. Foto: Scanpix

Naturskyddsföreningen Ljusdal understryker FN:s klimatpanels och den samlade forskningens budskap om att omställningstakten måste öka markant.

De politiska planerna i Sverige är idag dessvärre långt ifrån tillräckliga. Enligt IPCC investeras det fortfarande globalt mer i fossila bränslen än i klimatomställningen. I Sverige har regeringen avvecklat avgörande delar av den förra regeringens utsläppsminskande åtgärder.

Detta är allvarligt och innebär att världen är på väg mot mycket farliga klimatförändringar, som redan idag har förödande konsekvenser för människor och natur världen över, även här hos oss. Därför är det skarpt läge för regeringen att leverera och visa ledarskap, speciellt för ett resursstarkt land som Sverige.

Här kommer lokala beslut in. Klimatarbetet sker lokalt, och måste därför genomföras på bred front i kommunerna, så också i Ljusdals kommun. Det finns idag inte ens en handlingsplan för klimatet, inget program eller mätbara mål kring kommunens klimatmålsättningar.

Faktum är att Ljusdal har saknat en klimat- och miljöplan sedan 2020. Politiskt ointresse är orsaken, anger anställda i kommunen. I nationella Miljöbarometern sjunker Ljusdals kommun från plats 159 till en dålig 207:e placering. Här finns ett tydligt orsakssammanhang.

Ljusdals kommuns nya politiska styre: Var står ni i frågan? När avser ni att agera i enlighet med internationell vetenskap? När infinner sig ert intresse för klimatet?

Styrelsen för Naturskyddsföreningen Ljusdal

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan