Annons

Annons

Annons

Hennan

Läsartext
Årsmöte för PRO Hennan med underhållning och lunch

Den 23 mars höll PRO Hennan sitt årsmöte inför ett knappt 50-tal medlemmar. Under tiden som medlemmarna intog sina platser, spelade musikunderhållaren för dagen, några lämpliga musikstycken.

Detta är en läsartext.

Vad är då ett årsmöte?

Ett årsmöte är då föregående års aktiviteter, ekonomi etcetera redovisas. Det är också där som den sittande styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

För PRO Hennans del inleddes mötet med att vår ordförande, Billy, redovisade dagens agenda, samt om avisering och utformning av mötet hade skett på ett korrekt sätt och i tid.

Flera uppvaktades med blommor.

Bild: Kurt L. Rådlund

Annons

En parentation förrättades innan det egentliga mötet.

Till ordförande för årsmötet valdes Jan Nilsson och till sekreterare Ewa Vestin. Alla handlingar som berörde mötet fanns tillgängliga för samtliga mötesdeltagare. En diger verksamhetsberättelse genomgicks i korta ordalag. Den utförliga versionen fanns bland de handlingar som tillställts deltagarna. Två styrelsemedlemmar samt kassör har avsagt sig omval. Dessutom skulle nya revisorer utses. Vår sammankallande i valberedningen, Jorma Vesterinen, kunde efter ett utmärkt arbete föreslå lämpliga kandidater till de vakanta platserna.

Annons

Ekonomin för föreningen konstaterades vara mycket god. En not fanns dock till den ekonomiska berättelsen, som noterade att SoS godkännande av bidraget för 2022 ännu inte inkommit. Pengarna har utbetalats och PRO Hennans redovisning har inlämnats inom stipulerad tid.

Trubaduren Owe Törnqvist.

Bild: Kurt L. Rådlund

Styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet.

Jan Nilsson genomförde sitt uppdrag på ett som vanligt utmärkt sätt. Han avtackades med en vacker orkidé. Avtackade med blommor blev även de, som lämnat styrelsen. Dessutom hade en medlem i dagarna passerat 80, vilket också uppmärksammades.

Så var det dags för trubaduren, Owe Törnqvist, att i samband med lunchen starta upp underhållningen. Repertoaren var mycket blandad – gammalt som nytt. Att uppfylla publikens – ibland lite diffusa önskemål – visade sig inte alltid vara så enkelt.

Annons

Mötet avslutades med kaffe, kaka och dragning av lotter som sålts i samband med lunchen. Många fina priser fick nya nöjda ägare.

Den mat som blev över vid lunchen, kunde portioneras ut och försäljas till hugade spekulanter.

Ett trevligt och väl genomfört möte och ett stort tack till alla medlemmar – närvarande som frånvarande.

Kurt L. Rådlund

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan