Annons

Annons

Annons

Ljusdal

Insändare
I Ljusdal ska inget barn glömmas bort

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Alla barn ska bli sedda. Alla barn har rätt till trygghet. Alla barn behöver omtanke. För oss liberaler är det en självklarhet.

Runt om i Sverige står tomma stolar i klassrummen till följd av att vårdnadshavare plockat barnen ifrån skolan för att giftas bort. Kanske går någon och tror att vi i Ljusdal är befriade från sådant men ingen kommun kan slå sig till ro och tro att detta inte kan hända oss. Ingenting är så viktigt som att skydda våra barn från hedersrelaterat våld och förtryck.

Annons

Ingenting är så viktigt som att skydda våra barn från hedersrelaterat våld och förtryck, skriver Henrik Estander (L), skolkommunalråd i Ljusdal.

Bild: Felicia Lénárd

Vi vet inte hur många barn och unga som förs ut ur landet varje år. Antalet barn och unga som riskerar att föras bort eller har bekräftats vara bortförda har ökat markant under 2022.

Annons

Detta framkommer i en rapport från Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck och bygger på samtal som de fått till den nationella stödtelefonen som Länsstyrelsen Östergötland ansvarar för.

Enligt samtalen förs personer ofta bort till länder där det råder annan familjelagstiftning och eftersom svensk lag enbart gäller i Sverige kan det vara oerhört svårt för dessa personer att få återvända hem till Sverige.

Liberalerna ingår i det politiska styret – Framtid Ljusdal – tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna, Ljusdalsbygdens parti och Sverigedemokraterna. Nu har vi ordförandeposten i utbildningsnämnden och med det följer ett ansvar att verka för att all skolpersonal har kunskapen och verktygen för att kunna förebygga och hantera hedersvåld. Under den innevarande mandatperioden kommer vi att:

► Öka kunskapen om hedersproblematik i skolan för att skolpersonalen ska kunna upptäcka signalerna tidigt.

► Upprätta utbildnings- och handlingsplaner om hedersproblematik för samtliga inom skolverksamheterna.

► Utveckla elevhälsan för att den ska bli mer tillgänglig för eleverna både i fysisk och digital form.

Annons

► Stärka samarbetet mellan skola, socialtjänst, polisen och andra aktörer som kan bidra till att underlätta tillvaron för våra barn och elever.

Dessa är nyckelfaktorer för att skapa en skola där måluppfyllelsen ökar, skolgången blir tryggare och individer får mer frihet. Arbetet börjar redan första dagen i förskolan och slutar sista dagen i vuxenutbildningen. Våra verksamheter ska stå fullt rustade för att möta dessa utmaningar så att inget barn glöms bort.

Henrik Estander (L), skolkommunalråd i Ljusdal

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan