Annons

Annons

Annons

Gävleborgs län

Insändare
Varför tar Sverige inte hand om sina fridlysta djur?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Svenska lodjuren är rödlistade och skyddad djurart som inte orsakar större skador på tamdjur, ändå tog flera länsstyrelser beslutet om ännu en licensjakt på lodjur i Sverige under mars månad 2023. Detta anser Revolution Rov felaktigt.

Svenska myndigheter måste sluta initiera licensjakt på fridlysta djur, skriver Maria Ljung och Kim Aronsson för Revolution Rov.

Bild: Hasse Holmberg

Under lång tid i vår historia har lodjur varit utsatta för mycket högt jakttryck i Sverige, vilket lett till att de under vissa tider varit nära total utrotning. Räddningen har varit att de blivit fridlysta och att jakten avtagit, vilket gjort att stammen långsamt återhämtat sig.

Annons

Varför då bevilja skyddsjakt på lo, så fort de tangerat miniminivån i antal inom lokala områden av vårt land? Enligt de olika länsstyrelserna är ett skäl till att licensjakt på lo genomförs att förbättra möjligheten för samexistens mellan lo och lokalbefolkning, samt att licensjakten ska bidra till att tätheten inte ska öka snabbare än vad som främjar denna samexistens…

Annons

Ni de beslutsfattande myndigheterna tillåter alltså jakt på ett utrotningshotat djur för att bibehålla allmänhetens acceptans inom lokala delar av vårt land för arten? Borde inte de nationella och internationella målen och åtagandena om att bevara och främja arten gå före att blidka en liten del av Sveriges befolkning?

I enlighet med 24 § i jaktförordningen tillfaller skinnen från licensjakten på lodjur jakträttsinnehavarna. Att de skjutna djuren inte tillfaller staten utan får behållas av jägarna utgör att denna jakt inte kan ses som något annat än en ren troféjakt, med såväl skinn som kranier som något åtråvärt för jägarna att sträva efter, vilket inte borde vara lagligt eller ens möjligt i Sverige idag.

Ett annat starkt vägande skäl till att licensjakten på lo är rent förkastlig är att parningstiden för lodjur börjar i slutet av februari och pågår under mars månad. Det är precis då licensjakten sker.

Det är inte tillåtet att störa djur under deras parningstid, enligt 4§ i artskyddsförordningen!

Annons

Lon är rödlistat då bevarande statusen för lodjur inte är gynnsam. För de arter som omfattas av Art- och habitatdirektivet- som lodjur, gäller att EU:s medlemsstater är skyldiga att se till bevarandestatusen är gynnsam. Åtgärder som försvårar för lodjursstammen, såsom licensjakten, innebär att möjlighet till gynnsam bevarandestatus inte kan genomföras.

Svenska myndigheter måste sluta initiera licensjakt på fridlysta djur!

Maria Ljung och Kim Aronsson för Revolution Rov

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan