Annons

Annons

Annons

Gävleborgs län

Insändare
Den fria etableringsrätten ställer till det för medborgarna

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen. Men samhället och tidigare starka offentliga aktörer har under lång tid tappat kontroll över skolan till marknaden och dess opålitliga nycker. Möjligheten att göra omfattande vinstuttag, svag offentlig kontroll och en skolpeng som överkompenserar friskolekoncerner leder till vinstjakt och förlust av gemensamma skattemedel. Friskolor kan skapa egna orättvisa kösystem som spär på ojämlikheten. Det är bland annat rätten för privata skolbolag att etablera sig var man vill, som lett svensk skola till dagens punkt.

Den fria etableringsrätten ställer till det för medborgarna, för plötsligt en dag försvinner hälsocentralen från orten. Det är en orimlig ordning som behöver kontrolleras tydligare, skriver Sanna Backeskog och Eva Lindberg från Socialdemokraterna.

Annons

Just nu står slaget om skolan, om möjligheten att stärka den demokratiska kontrollen inom utbildningen. Vi tror att nästa stora välfärdsområde som står inför en liknande debatt, är sjukvården och närmare bestämt primärvården och hälsocentralerna.

Annons

Tecknen blir allt tydligare på att det finns problem i primärvården, regionalt och nationellt. En svår orättvisa är den geografiska ojämlikheten i tillgång till primärvård. Vilken vård du får beror i allt högre grad på var du bor. Nya hälsocentraler brukar etableras i centrala och välbärgade områden i städerna, vilket inte bara drabbar dem som bor i mer glesbefolkade delar av landet, utan även de som bor i städernas socialt utsatta områden. De här problemen finns också i Gävleborg. Och de måste adresseras öppet, inte nedtystas. Framför allt måste problemen angripas politiskt.

Ett grundläggande problem i primärvården är att privata vårdbolag har fria tyglar att öppna hälsocentraler där de själva önskar, alltså där det är ekonomiskt förmånligt, vilket inte är detsamma som där behoven är som störst. När det på företagsekonomiska grunder visar sig att vinsten inte är tillräcklig, står det bolagen helt fritt att lämna. Ljusneborna har drabbats av exakt detta.

Den fria etableringsrätten ställer till det för medborgarna, för plötsligt en dag försvinner hälsocentralen från orten. Det är en orimlig ordning som behöver kontrolleras tydligare. Vi socialdemokrater menar att det behöver finnas en starkare möjlighet att politiskt, demokratiskt styra var nya etableringar ska ske, för att på så sätt ta hänsyn till länsbornas behov av vård. Därför vill vi nu föra en diskussion om behovet att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över vården. Vi vill belysa riskerna med den fria etableringsrätten och de faror den bär med sig. I nästa steg ska vi utarbeta politiska förslag att föra fram i riksdagen och i regionfullmäktige.

Sanna Backeskog (S), riksdagsledamot

Eva Lindberg (S), regionstyrelsens andre vice ordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan