Annons

Annons

Annons

Insändare
Skogen och alla skogsägare har en nyckelroll i klimat- och hållbarhetsarbetet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Skogen har en nyckelroll när det gäller att begränsa klimatförändringen och öka den biologiska mångfalden. Men då måste den skötas på rätt sätt.

För alla som följt debatten om vårt moderna skogsbruk torde det vara uppenbart att det så kallade trakthyggesbruk som i dag dominerar inom det svenska skogsbruket leder oss i helt fel riktning. Tyvärr har en stor del av skogsforskarvärlden, myndigheter och skogsägare endast haft virkesmaximering som ledstjärna för skogsbruket. Att det är en hel värld, ett ekosystem, med andra organismer än tall och gran, har varit och är tyvärr fortfarande ointressant för många.

Dagens skogsbruk utarmar den biologiska mångfalden och ger inte den minskning av koldioxidutsläppen, som skogen skulle kunna bidra till om man tog hänsyn till hela ekosystemet.

Annons

Det finns sätt att avverka och samtidigt bevara den biologiska mångfalden. Vi kan till exempel se på vad Leif och Cecilia Öster åstadkommit på sina marker i Dalarna. Leif Öster var tidigare chef på Sveaskog och anser att det är dags för en förändring av skogsbruket i Sverige.

Annons

Inte nog med att man bevarar biologisk mångfald och ökar koldioxidupptaget med hyggesfritt, det är också möjligt att tjäna mer pengar. I stället för en inkomst vart 70:e år så får man inkomst kontinuerligt. Dessutom behöver man inte lägga pengar på markberedning och plantering. Granbarkborren får inte samma fäste som i en monokultur med bara jämnåriga träd. Mångfalden bekämpar skadegörarna.

Med ett hyggesfritt/hållbart skogsbruk får vi skogar som är inbjudande att vistas i. När den biologiska mångfalden premieras så bevarar man även de sociala värdena som främjar hälsan för landets invånare och ökar möjligheterna att satsa på turism. Det ekonomiska utfallet i de sektorerna är kanske svår att beräkna men borde i vilket fall läggas på plussidan.

Bild: Anders Brage

Vi vill därför utmana alla skogsägare att bidra till våra nationella mål när det gäller biologisk mångfald i skogen och bryta den negativa trend som hittills gällt. Vi vill också uppmana skogsägare i vår kommun och länet att gå före som goda exempel för övriga Sverige

Vi behöver se på skogen som ett helt ekosystem och inte bara som en samling träd enbart värderade efter kubikmeterpriset på virket.

Nätverket för Hållbart Söderhamn (som består av engagerade personer från bland annat Naturskyddsföreningen, Fridays For Future, Studiefrämjandet, ABF, Bilda, SV, Equmeniakyrkan)

Hälsinglands Multisport

Skärgårdens Multisportförening

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan