Annons

Annons

Annons

Kvinnodagen 2023

Insändare
Vi måste tala om det psykiska våldet mot kvinnor

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det börjar med det psykiska våldet. Det kan agera ensamt eller komma att ta sig i andra uttryck. Vilket våld det än talas om är illa nog. Vi måste våga tala om det som inte syns och som samhälle från första stund sluta upp för de kvinnor vars frihet begränsas.

Kränkningar, manipulering, hot, tvång, trakasserier och kontroll över bland annat relationer och ekonomi är några av de former det psykiska våldet tar sig. Det är bara genom att känna igen dessa varningssignaler som den allmänna medvetenheten kan öka. Det psykiska våldet används som medel för makt, och ett samhälle där individens utsatthet för våld avgörs av könet kan aldrig vara fullt ut jämställt eller fritt. Frihet från våld i alla dess former är en grundläggande förutsättning för kvinnors och flickors självbestämmande och möjlighet att göra sina egna livsval.

Annons

Annons

"Vi måste våga tala om det som inte syns och som samhälle från första stund sluta upp för de kvinnor vars frihet begränsas", skriver Klara Karlsson, ordförande Liberala kvinnor Gävleborg.

Bild: Fredrik Sandberg/TT

På grund av det psykiska våldets karaktär är det ofta en lång process att lämna relationen – känslor som rädsla, ensamhet, ekonomisk oro och sorg är vanliga och kräver bearbetning. Liberala kvinnor vill säkerställa att utsatta kvinnor får det stöd de behöver, under den tid som krävs. Detta möjliggörs bland annat av att kvinnojourer, tjejjourer och brottsofferjourer får tillräckliga och långsiktiga organisationsbidrag.

Vi vet att iordningställda samhälleliga resurser måste finnas redo, men även att det preventiva arbetet mot mäns våld mot kvinnor behöver öka. En del av detta arbete har initierats av jämställdhetsminister Paulina Brandberg och regeringen i form av framtagandet av ett nytt åtgärdsprogram för att säkerställa ett samordnat, långsiktigt och effektivt arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Liberala kvinnor ser detta som positivt, samtidigt som det förebyggande arbetet behöver ske simultant på flera nivåer: nationellt, regionalt och kommunalt. Liberala kvinnor föreslår därför att det ska vara lagstadgat med kommunalt förebyggande arbete, specifikt riktat mot unga och barn.

Annons

I dag och alla andra dagar behöver samhället vara koordinerat med både proaktiva och reaktiva insatser. Under vilken tid, eller på vilken plats, en kvinna utsätts för våld ska inte påverka vilka stödinsatser hon har rätt till. Stigmat kring det psykiska våldet behöver brytas och ses på med samma allvar som annan typ av våld. Även om olika typer av våld existerar, får de snarlika effekter: på olika sätt begränsar de individens livsutrymme och frihet. Som Liberal kvinna kan detta aldrig accepteras.

Klara Karlsson, ordförande Liberala kvinnor Gävleborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan