Annons

Annons

Annons

Kvinnodagen 2023

Insändare
Kvinnors hälsa bör vara en prioriterad jämställdhetsfråga

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. En viktig del av detta är rätten till jämställd vård. Tyvärr är vården inte jämställd idag. Vi ser betydande omotiverade könsskillnader i både vårdtillgång och vårdkvalitet.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, visar att flickor och kvinnor har svårt att hitta rätt i hälso- och sjukvården. Vården har även svårt att vägleda till rätt instans när det gäller sjukdomar som drabbar flickor och kvinnor.

Vi moderater vägrar acceptera att kvinnor får sämre tillgång till vård och behandling och har därför drivit på för att skapa en mer jämställd hälso- och sjukvård.

Nu är vi stolta över att Tidöavtalet, som ligger till grund för regeringens arbete, innehåller viktiga förslag för att säkerställa detta.

Annons

Annons

Konkret handlar det om forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa, om att modernisera abortlagstiftningen i syfte att stärka kvinnors självbestämmande och göra det möjligt för de kvinnor som vill att, efter konsultation, göra en hemabort.

Ett annat viktigt område handlar om att stärka förlossningsvården och göra den mer tillgänglig, personcentrerad samt jämlik.

Det finns väsentliga skillnader när det gäller vård för olika grupper av kvinnor, främst mellan låg- och högutbildade kvinnor och mellan kvinnor föda i Sverige och kvinnor födda utanför Europa.

Arkivbild.

Bild: Pär Grännö

Inom ramen för Tidöavtalet kommer därför en nationell förlossningsplan att utarbetas. Syftet är att stärka förlossningsvården, öka tillgängligheten och kvaliteten.

Under 2023 gör regeringen en satsning på förlossningsvården på hela 1,6 miljarder kronor. Pengarna ska bland annat användas för särskilda insatser för att stärka tillgängligheten till mödrahälsovården och förlossningsvården på landsbygden.

Regeringen har slutit avtal med SKR, inom området förlossningsvård och kvinnors hälsa. Det handlar om utveckling av hälso-och sjukvården som rör flickors och kvinnors hälsa i stort och sjukdomar som i högre grad drabbar flickor och kvinnor. Överenskommelsen handlar även om sexuell och reproduktiv hälsa, och att ge en god vård för personer som utsatts för sexuellt våld och könsstympning.

Annons

Annons

Ökade medel för forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa, stärkt vård för sexuellt utsatta såväl barn som vuxna samt satsningar på vården för migrän, endometrios och klimakteriebesvär. Regeringen kommer genomföra en reformagenda för att stärka kvinnors hälsa och skapa en mer jämställd vård. Det är hög tid att prioritera kvinnorelaterade sjukdomar liksom förlossningsvården.

Johan Hultberg, gruppledare för Moderaterna i socialutskottet

Lars Beckman, Riksdagsledamot Gävleborg (M)

Maria Molin, ledamot av regionfullmäktige (M)

Birgittha Bjerkén, ledamot av Regionfullmäktige (M)

Zahra Asgari, ordförande M kvinnor Gävle

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan