Annons

Annons

Annons

Annons

Ljusdal

Insändare
Trygg omsorg är också en personalfråga

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det ska vara tryggt att åldras i Ljusdal med en värdig och professionell omsorg, skriver Socialdemokraterna, här representerat av Marit Holmstrand och Lena Svahn.

Bild: Foto: Privat, Elisabet Greek

Annons

Det ska vara tryggt att åldras i Ljusdal med en värdig och professionell omsorg där den äldres behov och rätt till självbestämmande står i centrum. Den som behöver stöd ska få det via hemtjänst och särskilt boende, bli sedd, förstådd och mötas av personlig kontinuitet.

Att kunna klara sin vardag själv ger hälsa och välbefinnande. För att fler äldre ska kunna bo kvar hemma finns bostadsanpassning. När man drabbas av sjukdom och funktionsnedsättning kan boendets utformning vara avgörande för självständigheten.

Annons

På våra äldreboenden kommer digitalisering och välfärdsteknik att öka jämlikhet och effektivitet i vården och minska arbetsbördan för personalen. Personalen får mer tid för våra äldre när vi digitaliserar arbetsuppgifter som är ren rutin eller säkerhet.

Vi vill fortsätta att utveckla omsorgen så att den är kostnadseffektiv och håller hög kvalité. Ljusdals resurser för hemtjänst och dagverksamhet ligger högt i jämförelsen mellan Sveriges 40 landsbygdskommuner. Kostnader för stöd och omsorg ökar. Ljusdal är bland topp tio i antalet månadsavlönade samt årsarbetande sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. Den personaltätheten ger våra äldre god omsorg.

Annons

Att må bra som anställd är grunden i allt. Personal som trivs och vet att de gör ett bra jobb är friskare och mer engagerade i verksamhetens utveckling. Arbetsmiljö är allt som påverkar fysiskt, socialt och organisatoriskt. Vi skapar den tillsammans och utvecklar den tillsammans. Detta kräver samverkan på alla nivåer i organisationen och fungerande rutiner.

Vi har satt ett mål för minskad sjukfrånvaro. Arbetsplatser som har låg sjukfrånvaro har en rättvis och öppen organisation. Cheferna är närvarande och engagerade, personalen är delaktig och har inflytande. Det ska vara självklart att tillsammans med sin närmsta chef få utveckla verksamheten, inte kalla det för ”självstyre” som om det vore unikt.

Arbetsvillkor och möjlighet till kompetensutveckling ska vara så bra att fler orkar och vill arbeta kvar och att fler unga söker sig till välfärdsyrkena. Heltid och tillsvidareanställning är normen och den principen ska vi slå vakt om. Tidsbegränsade anställningar, deltider och delade turer måste vi vara sparsamma med.

Annons

Den demografiska utvecklingen ger att allt fler lever längre och andelen äldre i befolkningen ökar. Detta ställer höga krav på vår välfärd och det innebär att vi behöver prioritera äldres situation och äldreomsorgens alla delar. Vi vill göra det arbetet i fyra nya år!

Socialdemokraterna Ljusdal genom Marit Holmstrand och Lena Svahn

Till toppen av sidan